Pojištění vkladů – vliv negativních informací

Pojištění vkladů, v každém případě působí pozitivně na všechny klienty banky a především na drobné střadatele. Předpokládá se, že dané pojištění vkladů v bankách uklidní většinu střadatelů i v případech šíření negativních zpráv. Proto díky pojištění nevyvolají zbytečný nebo unáhlený výběr vkladů, které by mělo za následek ohrožení stability celého bankovního sektoru. Nespornou výhodou pojištění vkladů v bance je, že poskytuje alespoň částečnou ochranu klientů dané banky a to v případech, kdy banka skutečně zkrachuje. Na základě daného pojištění je klientům garantována alespoň část jejich vkladů. Výše náhrady vychází z podmínek, které stanoví fond pojištění vkladů a dále záleží také na množství klientů, které by z tohoto fondu byli vypláceni.

Princip a funkce

Pojištění vkladů 2011 u všech bank působících na našem území, ale i pojištění vkladů stavebního spoření bylo povinné i letos tak, jako každý rok. Základním principem pojištění vkladů funguje tak, jako každé jiné pojištění. Stávající povinností banky je zaplatit ročně vybrané pojišťovně určitý poplatek, který je většinou vyjádřen procentuálně na základě objemu vkladů té konkrétní banky. V České republice je stanoven poplatek 0,1 % ročně. Na základě tohoto pojištění je předpokládáno, že v případě bankrotu konkrétní banky bude klientům vyplaceno až 90 % jejich vkladů a to v případě vynucené pojistné události.

Pojištění vkladů – kdo ho poskytuje

Pojištění vkladů stavebního spoření a další druhy pojištění bank stejného významu nemůže poskytovat každá pojišťovna. K danému typu pojištění bank stejně jako k pojištění vkladů v USA - jsou určeny specializované a především akreditované pojišťovny. V ČR se jedná o ty, které mají oprávnění vydané Mezinárodní asociaci pojistitelů vkladů. Bližší informace lze nalézt i na Evropském fóru pojistitelů vkladů…

pojistěte si zásah horské služby, pojištění pro rizikové sporty, srovnejte si nejlepší cestovní pojištění