Pojištění vkladů – povinné pojištění

Pojištění vkladů v České republice patří stejně jako v jiných mnoha zemích mezi povinné. Tato skutečnost platí i v celé Evropské unii. Směrnicí 94/19/ES byla uložena za povinnost všem členským státům - zajištění fungujícího systému pojištění vkladů v bankách. Na základě tohoto pojištění byla potom stanovena garance náhrady vkladů do výše nejméně 20 000 EUR a to s maximální účastí vkladatelů ve výši 10 %. Stejně pak stanovila i vymezení případné výplaty. Která nesměla být nižší než 90 % daného vkladu. Na základě ještě vyšší ochrany vkladatelů se některé státy rozhodly k zavedení ještě vyššího pojištění vkladu v bance.

Pojištění vkladů – důvod navýšení pojištění bank

Navýšení pojistného bank a zvětšený fond pojištění vkladů byl proveden na základě obav z důsledků celosvětové finanční krize, která se začala projevovat již v roce 2008. V závislosti na těchto událostech se ministři financí států EU dohodli o nutnosti dalšího navýšení záruky vkladů. V České republice bylo povinné pojištění bank zavedeno zákonem o bankách. Současně vznikl i Fond pojištění vkladů, který stanovil i výši výplaty vkladů. Výše výplaty vkladů je přímo závislá na souhrnu všech pojištěných vkladů a byla určená ekvivalentem 25 000 EUR a tak výplata činila 90 % tohoto základu. Tento limit se postupně navyšoval na 50 000 EUR a následně až na 100 000 EUR. Pojištění vkladů 2011 zajišťuje všechny vklady fyzických a právnických osob. Jedná se i vklady v jiných měnách. Patří sem i pojištění vkladů stavebního spoření.

Pojištění vkladu – na co se nevztahuje

Pojištění vkladů se nevztahuje na určité oblasti týkající se například vkladů bank, finančních institucí, zdravotních pojišťoven a státních fondů. Pojištění se dále nevztahuje i na směnky a cenné papíry. Díky všem těmto jmenovaným opatřením je možno konstatovat, že v České republice je v současné době bankovní sektor stabilizován a relativně v pořádku…

pojistěte si zásah horské služby, pojištění pro rizikové sporty, srovnejte si nejlepší cestovní pojištění