Pojištění vkladů – ochrana před bankrotem

Pojištění vkladů bezpochyby funguje jako ochrana před bankrotem, ale v určitém smyslu může působit i negativně. Pod dojmem příslušné ochrany dané povinným pojištěním se banky mohou chovat i ne příliš hospodárně a podstupovat neúměrná rizika investic. Pojištění vkladů v bankách je užitečná věc pro obě strany – a to jak pro banky, tak i pro jejich vkladatele – ale není všemocné a nikdy nezajistí úplnou náhradu vzniklých škod z neuvážených transakcí či rizikové investice. Pojištění vkladu v bance působí pouze jen jako „ záchranná síť“, ale v žádném případě není a ani nemůže zajistit ochranu před případným hazardem ze strany banky a proti jejich chybným krokům. Bližší informace – na pojištění v ČR.

Vliv negativních informací

Pojištění vkladů v USA ukázalo, že ani tato údajná jistota nestačí pro ochranu banky a jejich vkladatelů. V reálném životě mohou nastat nejrůznější situace, které ohrožují stabilitu bankovního sektoru. Mezi ně patří například neuvážené poskytování úvěrů, nebo nezdary případně přímo krach na burze a problém je na světě. Někdy se zase mohou nečekaně rozšířit negativní informace o nějaké bance, což má za následek „ masovou hysterii“ příslušných vkladatelů. Tímto může nečekaně dojít k nadměrnému výběru vkladů vyděšenými vkladateli, které by mohlo banku přivézt do vážných problémů nebo v horším případě až k bankrotu. V tomto případě by nemusel ani stačit případný fond pojištění vkladů, aby byla pokryta veškerá potřebná náhrada a výplata vkladů.

Pojištění vkladů – pozitivní informace

I pojištění vkladů 2012 sehrálo svoji pozitivní roli. Povinné pojištění vkladů stavebního spoření patří mezi stále pojistné produkty, které mají za úkol zklidnit veřejné mínění i třeba v případech kdy by nečekaně došlo k negativní propagaci či dezinformaci, které by pak mělo za následek třeba i pád jinak do té doby bezproblémové banky.

pojistěte si zásah horské služby, pojištění pro rizikové sporty, srovnejte si nejlepší cestovní pojištění