Fond pojištění vkladů

Pojištění vkladů v ČR má několik variant. K ochraně institucí a hlavně vkladatelů bylo v České republice povinně zavedeno pojištění vkladů. Patří sem například:

  • pojištění vkladů bank
  • pojištění vkladů penzijních fondů
  • pojištění vkladů na spořicích účtech

Zpočátku bylo pojištění směřováno na banky, aby si vytvořily dostatečnou finanční rezervu a nedocházelo zbytečně k bankrotům. Současně je pro pojištění vkladů v bankách, stanovena i potřebná dostatečná horní hranice. To přispívá ke zdravému bankovnictví. V nedávné době vzniklé krize, bylo prokázáno, že tato opatření v ČR byla správně nastavena a tím i naše banky celou krizovou situaci zvládly celkem bez problémů. Minimální úroveň pojištění vkladů je pro země EU 100 % vkladu a maximálně 100 000 EUR. To platí i v ČR.

Co je pojištěno

Pojištění vkladů představuje krytí vložených finančních prostředků do bank. Jedná se o vklady občanů, ale i fyzických a právnických osob, které provádí podnikatelskou činnost. Jedná se o vklady, které jsou vedeny na účtech bank, stavebních spořitelnách, případně družstevních záložnách. Pojištění zahrnuje vklady v české, ale i cizí měně a to včetně úroků. Do pojištění vkladů u bank spadají běžné, spořící, termínované a vkladové účty. Mimo to zahrnuje i vkladní knížky. Vždy se jedná o českou či cizí měnu a účty patřící fyzickým a právnickým osobám. Tyto vklady jsou automaticky pojištěny u Fondu pojištění vkladů.

Co není pojištěno

Do pojištění vkladů nespadají směnky, cenné papíry jako např. akcie, dluhopisy a podílové listy. Dále některé mezibankovní vklady finančních institucí. Nevztahuje se tedy na důchodové spoření, doplňkové penzijní spoření, životní pojištění a kapitálové pojištění. Vyjmuto je pojištění podřízených dluhů, což představuje vklady, které je pojištěná instituce oprávněna z části zahrnut do svého kapitálu. Vklady vedené na pobočkách zahraničních bank jsou pojištěny v mateřské zemi.

pojistěte si zásah horské služby, pojištění pro rizikové sporty, srovnejte si nejlepší cestovní pojištění