Co je pojištění vkladů

Pojištění vkladů se stalo v reálném bankovním sektoru nezbytností. Důvodem byla ochrana finančních prostředků vložených do zdejších bank vkladateli a zejména drobnými střadateli z řad běžných občanů. Na počátku 90. let minulého století, kdy došlo ke změně ekonomického systému v našich zemích – prudce stoupl i počet bank, které působily na našem bankovním trhu. Tato živelnost a nekontrolovaný vývoj bankovního sektoru měl za následek i nečekané pády některých bank. Díky tomu řada vkladatelů přišla i o svoje vložené finanční prostředky. V závislosti na těchto událostech byla nařízena opatření, která by měla tato rizika eliminovat – pojištění vkladů v bankách. Po vzoru opatření – pojištění vkladů v USA – postupně se tato nařízení rozšířila i na úroveň zemí v EU.

Cíl a důvody pojištění vkladů

Cílem pojištění vkladu v bance je ochrana peněz uložených v bankách., které mohou být uloženy ve formě bankovních účtů nebo případně i jiných typů finančních produktů. Uložené peněžní prostředky jsou povinně bankou pojištěny. Díky tomu, v případě pádu pojištěné banky dostanou vkladatelé své peníze zpět od pojistitele. Nutno dodat, že se ale jedná pouze o určitou část vložených finančních prostředků, které jsou navráceny vkladateli, nikdy nedostanou zpět plnou část. Povinná pojištění vkladů chrání nejen drobné střadatele, ale zejména přímo i banky. Tímto je i zajištěna určitá celková stabilita bankovního sektoru.

Pojištění vkladů v ČR

V ČR je vytvořen fond pojištění vkladů, který v určitém smyslu splňuje funkci garanta vkladů. Výsledky v bankovním sektoru v ČR ukazují, že naše banky jsou „zdravé“ a nehrozí v nejbližší době riziko „ pádu“ či zhroucení našeho bankovního sektoru. Svou roli v tomto výsledku sehrálo zcela jistě i pojištění vkladů 2012. V současné době je uplatňováno i pojištění vkladů stavebního spoření a další.

pojistěte si zásah horské služby, pojištění pro rizikové sporty, srovnejte si nejlepší cestovní pojištění